Proclaimer/Disclaimer

Het team van jouwjoure.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Maar dat kan natuurlijk wel eens fout gaan. Wij proberen natuurlijk naar redelijkheid onjuistheden, onnauwkeurigheid en onvolledigheid te voorkomen in onze informatieverstrekking, maar kunnen hieromtrent geen garanties geven. Dat kunnen we wel voor meldingen die ons gestuurd worden, inzake dit soort gevallen. Hier zullen we uiterst serieus mee omgaan.

De website
De website is voor en door Jouster en wordt verzorgd door ons team. Kortom wij zorgen voor het onderhoud, de werking, verbeteringen en uitbreidingen van de website. We vinden het belangrijk dat alles goed werkt, maar ook de gebruikersvriendelijkheid staat hoog in het vaandel. Uiteraard zijn wensen en opmerkingen hierover altijd welkom. De website is immers voor de gebruiker. Via contact kunt u ons op de hoogte brengen.

De content
Op de website is verschillende soorten informatie te vinden. Het ene is door het team van JouwJoure geschreven, het andere wordt aangeleverd. Daar waar nodig zal aan bronvermelding worden gedaan en/of wordt toestemming gevraagd voor publicatie. Bij aangeleverd fotomateriaal wordt er vanuit gegaan dat dit van de inzender afkomstig is. Wel zal door middel van google image search gekeken worden of het materiaal niet elders verkregen is. Maar ook hiervoor geldt dat dit niet waterdicht is. Meldingen van onterecht gepubliceerd fotomateriaal wordt uiterst serieus genomen en ook op die manier behandeld worden. Uiteraard geldt dit andersom ook. Fotomateriaal van onze website mag niet zondermeer gebruikt worden.

Reageren
Reacties op onze website, alsook e-mails dienen fatsoenlijk te zijn. Onbehoorlijke reacties worden (als het kan) verwijderd en dergelijke e-mails zeker niet beantwoord. Onfatsoenlijk gedrag kan via contact gemeld worden.

Cookies
Onze site maakt gebruik van services van derden waaronder Google Adsense en Analytics. Deze partijen kunnen gebruik maken van cookies (bijv. DART-cookie) om adverenties weer te geven op basis van uw bezoek aan onze site of andere sites op internet.
U kunt zich hier eventueel voor afmelden via deze site of deze site. Uiteraard kunt u ook cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Meer informatie kunt u wellicht ook op deze pagina vinden