Portefeuille verdeling wethouders DFM JouwJoure
Pull Down & Laat Los om te verversen

Nieuwsbericht

© JouwJoure.nl
Portefeuille verdeling wethouders DFM
Geplaatst: 07-06-2018 15:55

Gisteravond heeft het college van B & W van De Fryske Marren zijn portefeuilleverdeling vastgesteld.

Deze is als volgt:

Burgemeester Fred Veenstra
 Bestuursorganen en bestuursondersteuning
 Communicatie
 Representatie
 Bestuurlijke samenwerking
 Juridische zaken
 Dienstverlening waaronder burgerzaken
 (Handhaving) openbare orde en (integrale) veiligheid
 Brandweer en crisisbeheersing
 Evenementenbeleid
 

Wethouder Frans Veltman
 1e locoburgemeester
 Landbouw
 Gebiedsagenda
 Economische zaken/Europese Unie
 Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder)
 Recreatie en Toerisme
 Monumenten en dorpsbehoud
 Projecten:
o Zandwinning IJsselmeer
o Gaswinning
o Lemmer, Poort van Fryslân

Wethouder Johannes van der Pal
 2e locoburgemeester
 Natuur en landschap
 Water
 Ruimtelijke ontwikkeling
 Omgevingsvisie
 Dorp/stad/wijkbeleid (fysieke leefomgeving)
 Verkeer en Vervoer
 Projecten:
o Waterfront Balk
o Rondweg Lemmer

Wethouder Jos Boerland
 3e locoburgemeester
 Financiën en Grondbeleid
 Digitalisering en Informatisering
 Volkshuisvesting
 Sport
 WMO/Welzijn
 Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met WMO/Welzijn)
 Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias)

Wethouder Janny Schouwerwou
 4e locoburgemeester
 Participatiebeleid
 Inburgering
 Sociale Zaken (coördinerende portefeuille SD)
 Integratie
 Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang
 Personeelsbeleid, incl. huisvesting bestuur en organisatie
 

Wethouder Durk Durksz
 5e locoburgemeester
 Jeugdbeleid en Jeugdzorg
 Gezondheid
 Openbare ruimte
 Openbare werken
 Gemeentelijke gebouwen
 Riolering/afval
 Taalbeleid
 Kunst en Cultuur
 Internationale betrekkingen (coördinatie en contactpersoon Drolshagen)
 Projecten:
o Knooppunt Joure
o Uitbreiding Lelystad Airport
o Glasvezel

Deel dit bericht via:
Facebook
Twitter
Mail
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.