Koninklijke onderscheiding voor de heer S. Seffinga JouwJoure
Pull Down & Laat Los om te verversen

Nieuwsbericht

Koninklijke onderscheiding voor de heer S. Seffinga
Geplaatst: 19-07-2017 16:44

 16:30!!

JOURE - De heer Sjoerd Seffinga uit Joure ontving woensdagmiddag een Koninklijke onderscheiding. De heer Seffinga wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra heeft hem het bijhehorende versiersel opgespeld tijdens zijn afscheidsfeest van het personeel in Kerkgebouw Trinitas in Heerenveen.

Inzet voor Christelijk Onderwijs
Sjoerd Seffinga (13 oktober 1952) was van 17 september 2001 t/m 17 juni 2003 lid van het bestuur van de Stichting Unie voor Christelijke Onderwijs. In deze periode zette hij zich belangeloos in voor de betekenis en kwaliteit van Christelijk Onderwijs. Van 2008 tot 2016 was de heer Seffinga actief als ouderling-kerkrentmeester en tegelijkertijd voorzitter bij PKN Joure. Hij heeft als ouderling-kerkrentmeester veel aandacht gegeven aan een gezond financieel beleid voor de kerkelijke gemeente. Daarnaast is Sjoerd Seffinga al twaalf jaar bestuurslid waarvan de laatste vier jaar als secretaris van de Stichting Mariënburg. De doelstelling van deze Stichting is om de door hen ter beschikking staande middelen aan te wenden t.b.v. het Christelijk Onderwijs in al zijn geledingen.

De heer Sjoerd Seffinga
Vanaf 2016 is Sjoerd Seffinga actief als werkgroep lid voor de Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie en hoopt een eigen plaatselijke stichting op te richten in verschillende gemeenten in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 100 stichtingen in Nederland opgericht. In de jaren 2003/2004 vond er een uitwisselingproject plaats tussen de Braziliaanse Stichting Fundao Orza en het destijds bestaande Provinciale Dienstencentrum van de PKN in Friesland. De heer Seffinga was als secretaris betrokken bij de fondsenwerving, het regelen van gastgezinnen, verzekeringen, scholingen e.d. Vanaf 2015 hield de heer Seffinga zich veel bezig met zijn werkzaamheden als lid van de werkgroep voor de bouw van MFC de Akkers. De heer Seffinga was altijd degene die het grote geheel kon overzien en de belangen van de diverse partijen voor ogen had. Ook heeft Sjoerd Seffinga zich bijna 20 jaar ingezet voor SCO Friesland, de voorloper van Stichting Onderwijsbureau DCO Noord- en Oost Nederland en Stichting Metrium.

Lid PO-Raad en Brede School Joure Zuid
De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basis,- speciaal,- en voortgezet speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Sjoerd Seffinga is actief geweest in de periode toen de PO-Raad werd opgericht. Hij was lid van de Raad van Toezicht van 2008 t/m 2010. Vanaf 2005 is Sjoerd actief als lid van de werkgroep voor de Brede School Joure Zuid. De rol die hij hierin speelde was van cruciaal belang. Door zijn grote kennis van zaken, zijn communicatieve vaardigheden, grote daadkracht en enorme tijdsinvestering heeft hij ‘deze kar’ getrokken.

Deel dit bericht via:
Facebook
Twitter
Mail
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.