Team Streekwurk verhuist naar Joure JouwJoure
Pull Down & Laat Los om te verversen

Nieuwsbericht

Team Streekwurk verhuist naar Joure
Geplaatst: 21-11-2014 09:15

JOURE - Streekwurk Zuidwest Fryslân gaat verhuizen. Het team dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de Gebiedsagenda Súdwesthoeke is met ingang van 1 december 2014 werkzaam op de locaties van de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.

In de nieuwe werkwijze van Streekwurk Zuidwest Fryslȃn (voorheen Plattelânsprojekten) wordt nauw samengewerkt met vooral de gemeenten en Wetterskip Fryslân. Het is daarom handig om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Het projectbureau in Balk sluit haar deuren.

Met deze verhuizing breekt volgens gebiedscoördinator Wim van Gorkum een nieuwe fase aan. "We gaan als overheden intensiever samenwerken in Zuidwest Fryslân. Vanuit Plattelânsprojekten hebben we een groot netwerk en brede ervaring met projectontwikkeling. Ons doel blijft om initiatieven uit het gebied verder te brengen en waardevolle initiatieven met elkaar te verbinden. Deze kennis en expertise vanuit Plattelânsprojekten zetten we graag in voor de Gebiedsagenda Súdwesthoeke.’’


Gebiedsagenda Súdwesthoeke

De Gebiedsagenda Súdwesthoeke is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn, de Friese Meren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslȃn. Alle partijen werken via een uitvoeringsprogramma samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. Daarbij spelen we in op initiatieven uit de regio en brengen we mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Samen zorgen we ervoor dat de regio Zuidwest Fryslân bruisend en toekomstbestendig blijft.
Het nieuwe (post)adres:

    Streekwurk Zuidwest Fryslân
    Heremastate 5
    8501 AA Joure
    058-2925964
    zuidwest@fryslan.nl

Deel dit bericht via:
Facebook
Twitter
Mail
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.